Boligforeninger, ældreboliger, ungdomsboliger

Groths Malerfirma servicerer boligforeninger. Både almene boligforeninger, ældreboliger og ungdomsboliger.

Du kan få en fast leverandør til maleropgaver, hvor standarden og den høje kvalitet er i fokus, og hvor deadlines holdes.

For en boligforening er der et vist flow i håndværkeropgaverne. Groths Malerfirma sørger for, at opgaver løses gnidningsløst.

Krævende opgaver med misligholdte lejligheder

Ved udskiftning af lejere kan en lejlighed males, så der ikke opstår huslejetab. Vi påtager os også krævende opgaver på meget misligholdte lejligheder, så den næste på ventelisten kan komme til.

Løbende vedligeholdelse

De fleste boligforeninger har en konto til vedligeholdelse. Her kan vi være primos motor for den løbende vedligeholdelse